2019-155 Wob-besluit over mobiliteitshub Papendorp

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over mobiliteitshub Papendorp. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit