2019-159 Zienswijze namens de gemeente over sportpark Daalseweide-Zuilense Vecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juli 2019 gereageerd op een verzoek van gemeente Stichtsevecht, om een zienswijze uit te brengen. Er wordt gevraagd een zienswijze uit te brengen over de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op sportpark Daalseweide-Zuilense Vecht. In onderstaande links kunt u het verzoek en de zienswijzebrief downloaden.

Verzoek tot zienswijze

Zienswijzebrief