2019-165 Wob-besluit over camera's in een openbare parkeerzone Parkwijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 augustus 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over camera's in een openbare parkeerzone parkwijk. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit