2019-179 Wob-besluit over correspondentie tussen de medezeggenschapsraad UCK en de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 augustus beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over correspondentie tussen de medezeggenschapsraad UCK en de gemeente. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Uw mening