2019-184 Wob-besluit over de correspondentie over de behandeling van een Wob-verzoek van RTV Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van RTV Utrecht. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de correspondentie die is ontstaan na de indiening van een eerder Wob-verzoek. Het verzoek is mondeling ingediend, deze kunt u dus niet hieronder terug vinden. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-besluit

Bijlagen