2019-185 Wob-besluit over alternatieve fietsroutes voor kruising Platolaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 september 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over alternatieve fietsroutes voor kruising Platolaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen 1

Bijlagen 2

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl