2019-210 Wob-besluit over de communicatie tussen de gemeente Utrecht en Shinto Labs

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van JP Juristen. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de communicatie tussen de gemeente Utrecht en Shinto Labs. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen

Uw mening