2019-212 Wob-besluit over het aantal hotelkamers tussen 2010 en 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van Actiegroep Binnenstad 030. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het aantal hotelkamers tussen 2010 en 2020 in de gemeente Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen