2019-217 Wob-besluit over het exclusieve gebruik van de parkeerplaatsen bij De Helling

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van De Utrechtse Internet Courant (DUIC). In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het exclusieve gebruik van de parkeerplaatsen bij De Helling voor het poppodium. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen