2019-223 Wob-besluit over automatiseringscontracten Microsoft, Oracle en ServiceNow

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over automatiseringscontracten Microsoft, Oracle en ServiceNow. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Uw mening