2019-243 Wob-besluit over de behandeling van bezwaarschriften

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de behandeling van bezwaarschriften. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen

Uw mening