2019-279 Wob-besluit over ontslag wethouder Everhardt, benoeming locoburgemeester en benoeming opvolger wethouder

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het ontslag van wethouder Everhardt, de benoeming van de locoburgemeester en de benoeming opvolger wethouder. De verzoeker staat onder curatele. Daarom is het Wob-verzoek buiten behandeling gesteld. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en besluit buiten behandeling stellen downloaden.

Wob-verzoek

Besluit buiten behandelingstellen