2019-338 Wob-besluit over de sluiting van de jongerenhuiskamer in de Geuzenwijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de sluiting van de jongerenhuiskamer inde Geuzenwijk. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen deel 1

Bijlagen deel 2

Bijlagen deel 3

Bijlagen deel 4

Bijlagen deel 5

Bijlagen deel 6

Bijlagen deel 7

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl