2019-341 Wob-besluit over een overzicht van parkeeroverlastmeldingen in rayon Bijleveldstraat e.o.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om een overzicht met parkeeroverlastmeldingen voor parkeerrayon Bijleveldstraat e.o.. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl