2019-378 Wob-besluit over de verkeerssituatie op/aan het Buurkerkhof

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om alle besluiten die betrekking hebben op de situatie op/aan het Buurkerkhof. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl