2019-383 Wob-besluit over boetes in verband met het plaatsen van afval naast de vuilcontainer

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het aantal boetes dat is opgelegd naar aanleiding van het plaatsen van afval naast de afvalcontainers. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen

Hulp en contact Wob-verzoeken

Telefoon

14 030 

E-mail

wob@utrecht.nl