2019-411 Wob-besluit over de passantentellingen van onderzoeksbureau Locatus

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van De Utrechtse Internetcourant. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de passantentellingen van onderzoeksbureau Locatus. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen