2019-0424 Wob-besluit over uitbreiding scholen in Oog en Al

Het college van burgemeester en wethouders heeft in twee deelbesluiten, op 11 september 2020 en 19 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om documenten verzocht die betrekking hebben op de uitbreiding van scholen in Oog in Al. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Deelbesluit 1

Deelbesluit 2

Deelbesluit 3

Bijlagen deelbesluit 1

Bijlagen deelbesluit 2

Bijlagen deelbesluit 3