2020-0031 Wob-besluit over bibob-onderzoek bij horeca exploitanten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over bibob-onderzoek bij horeca exploitanten. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen