2020-0043 Wob-besluit over de financiële ondersteuning van gedetineerden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van DiezeAdvies. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de financiële ondersteuning van gedetineerdenIn onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit