2020-0074 Reactie op Wob-verzoek over evaluaties Koningsdag 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op een Wob-verzoek van de Telegraaf. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over Koningsdag 2019. De gevraagde documenten zijn in een vorig Wob-verzoek van de Telegraaf geweigerd wegens een nog lopende aanbesteding voor het evenement. Nu de aanbesteding is afgerond zijn de bezwaren om de documenten niet te verstrekken komen te vervallen. De documenten zijn alsnog verstrekt. Verzoeker heeft daarom het verzoek ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de documenten downloaden.

Wob-verzoek

Bijlagen

Hulp en contact Wob-verzoeken

Telefoon

14 030 

E-mail

wob@utrecht.nl