2020-0114 Wob-besluit over nadeelcompensatie voor Utrechtse ondernemers

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van Detailhandel Nederland. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de werking en toepassing van nadeelcompensatie voor Utrechtse ondernemers. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit