2020-0141 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Hildebranddreef 48

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-besluit

Bijlagen