2020-0143 Wob-besluit over de roltrappen op het Jaarbeursplein.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van AD Utrechts Nieuwsblad. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de aanschaf, installlatie, onderhoud, storingen en vervanging van de roltrappen op het Jaarbeursplein. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen