2020-0147 Wob-besluit over de netwerkschade op de Walter Kollolaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van Sedgwick. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de netwerkschade die is ontstaan op de Walter Kollolaan in  Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen