2020-0153 Wob-besluit over een omgevingsvergunnig voor Hildebranddreef 3

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw op een woning. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.

Wob-besluit