2020-0154 Zienswijzeprocedure van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 februari 2020 een verzoek gekregen van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. om een zienswijze uit te brengen. Er wordt gevraagd een zienswijze uit te brengen over correspondentie over het Warenwetbesluit Liften 2016. Er is een zienswijze uitgebracht. In onderstaande link kunt u de zienswijzebrief downloaden.

Zienswijzebrief

Hulp en contact Wob-verzoeken

Telefoon

14 030 

E-mail

wob@utrecht.nl