2020-0180 Wob-besluit over huurovereenkomst van Willemstraat inzake exploitatie coffeeshop

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijke persoon. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een huurovereenkomst van een vorige exploitant inzake een horecapand aan de Willemstraat .In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlage