2020-0190 Wob-besluit over het fietsparkeren op de Oudegracht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het plan om fietsparkeerplekken te realiseren aan de Oudegracht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl