2020-0193 Wob-besluit over nakoming dienstverleningscontract met ASK Me Now B.V.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Schouten-Advocaten. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over nakoming van een dienstverleningscontract met ASK Me Now B.V. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit