2020-0198 Wob-besluit over logiesruimten in werfkelders Oudegracht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten met betrekking tot werfkalders aan de Oudegracht die in de periode van 1 maart 2008 tot 1 maart 2020 zijn omgezet in logeerinrichtingen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlage