2020-0204 Wob-besluit over exploitatievergunning ondernemer Amsterdamsestraatweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd inzake het complete dossier van de exploitatievergunning van een ondernemer aan de Amsterdamsestraatweg. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen