2020-0214 Wob-besluit over de evaluatie collectieve sluitingstijden van de Amsterdamsestraatweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd waar wordt verwezen in de evaluatie collectieve sluitingstijden Amsterdamsestraatweg. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen