2020-0237 Wob-besluit over vergunningen voor het spelen van bingo en handhavingsmaatregelen wegens het spelen van bingo

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van  Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over openbaarmaking van alle besluiten in de jaren 2016 tot en met 2020, waarbij aan horecabedrijven in Utrecht handhavingsmaatregelen zijn opgelegd (bijvoorbeeld sluiting voor een jaar met het doen plaatsvinden van bingo).  In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit