2020-0288 Wob-besluit over de verkeershandhaving en bebording Ds. Martin Luther Kinglaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 mei 2020 beslist op een Wob-verzoek van HKK Support. In het Wob-verzoek wordt om documenten gevraagd over de verkeershandhaving en bebording van de Ds. Martin Luther Kinglaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen 1

Bijlagen 2

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl