2020-0311 Wob-besluit over opgelegde dwangsommen aan café Onz

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de dwangsommen die de gemeente Utrecht aan café Onz, Bilstraat 98, heeft opgelegd in de periode van 1 januari tot 30 april 2020 . In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlage