2020-0377 Wob-besluit over Jongerenhuiskamer Geuzenwijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het inbrengen van de Jongerenhuiskamer Geuzenwijk in de rondvraag van de collegevergaderingen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen