2020-0416 Wob-besluit informatie betreffende het cassatieberoep i.v.m. wijziging afvalstoffenverordening

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van Kennedy Van der Laan. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de wijziging van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010 en de APV van Utrecht in verband met het invoeren van een opt-in systeem voor ongeadresseerd drukwerk. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen

Hulp en contact Wob-verzoeken

Telefoon

14 030 

E-mail

wob@utrecht.nl