2020-0422 Wob-besluit over inzage dossier illegale bouw

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 juni 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over inzage van een melding inzake illegale bouw. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

Wob-verzoek

Reactiebrief