2020-0433 Wob-besluit over de bomenkap Sportpark Vechtzoom

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van de Utrechtse Bomenstichting. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de bomenkap Sportpark Vechtzoom. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlage 1 deel 1

Bijlage 1 deel 2

Bijlage 1 deel 3

Bijlage 2

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl