2020-0599 Wob-besluit over documenten m.b.t. de speed pedelec

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de speed pedelec. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl