2020-0601 Wob-besluit over subsidieaanvragen Umah Hai

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over alle subsidieaanvragen van de stichting Umah Hai. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen