2020-0665 Gemeentelijke reactie op verzoek om zienswijze Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 september 2020 gereageerd op een verzoek van het ministerie van Infractructuur en Waterstaat, om een zienswijze uit te brengen. Er wordt gevraagd een zienswijze uit te brengen over het document afvalstoffenlijst van een (kunststof)afvalwerkingsbedrijf. In onderstaande links kunt u het verzoek en de zienswijzebrief downloaden.

Verzoek tot zienswijze 

Reactiebrief

Hulp en contact Wob-verzoeken

Telefoon

14 030 

E-mail

wob@utrecht.nl