2020-0913 Wob-besluit over kringlooppunt Wijde Doelen/Nicolaasdwarsstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 april 2021 beslist op een Wob-verzoek van Bureau rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt verzocht om alle documenten die betrekking hebben op de inrichting van een kringlooppunt nabij de Wijde Doelen/Nicolaasdwarsstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek 

Wob-besluit

Bijlagen