2020-0929 Wob-besluit over kringlooplocatie Zocherplantsoen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 april 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die verband houden met het voor bezwaar en beroep vatbaar besluit voor de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers ten behoeve van de kringlooplocatie in het Zocherplantsoen nabij de locatie Nicolaasdwarsstraat/hoek Wijde Doelen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

Wob-verzoek 

Wob-besluit