2020-0974 Wob-besluit over verzoek Burgemeester Fockema Andreaplein

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op het besluit om het Burgermeester Fockema Andreplein 1/tm 320 te plaatsen in categorie C op de adressenlijst uitsluiting parkeervergunning vanwege gezamenlijke parkeervoorziening. Verzoeker wilde graag documenten ontvangen waaruit blijkt welke gezamenlijke parkeervoorziening voor de bewoners van deze straat bedoeld is. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijlagen, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen 

 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl