2020-0987 Zienswijzeprocedure Ministerie van Volksgezondheid

Het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op een verzoek van de minister van Volksgezondheid, om een zienswijze uit te brengen over een Wob-verzoek dat bij de minister in behandeling is. In onderstaande links kunt u het verzoek en de zienswijzebrief downloaden.

Wob-verzoek 

Zienswijzebrief