2021-0121 Wob-besluit over Kruisvaartkade

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 maart 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op Kruisvaartkade- HZ_WABO-21-00329. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en Wob-besluit downloaden. Normaliter kunt u ook de verstrekte documenten hieronder downloaden. In dit geval is dit niet mogelijk door de hoeveelheid documenten. Indien u de verstrekte documenten wenst dan kunt u deze opvragen. Deze worden dan via pleio.nl

Wob-verzoek 

Wob-besluit