2021-0281 Wob-besluit over handhaving Nieuwegracht 79

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 juni 2021 beslist op een Wob-verzoek van Tomlow Advocaten. In het Wob-verzoek wordt verzocht om de relevante stukken te verstrekken die betrekking hebben op de melding die door een cliĆ«nt van Tomlow Advocaten in april 2020 ter zake aan de gemeente Utrecht is gedaan en waaruit blijkt welke activiteiten door de gemeente zijn verricht naar aanleiding van die melding. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek 

Wob-besluit

Bijlagen