2021-0463 Wob-besluit over beroepschrift inzake ondergrondse afvalcontainer aan de Biltstraat (ORAC)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt verzocht om een kopie van het beroepsschrift dat door of namens appellanten is ingediend in het kader van de plaatsing van een ondergrondse afvalcontainer (ORAC) aan de Biltstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen